Wróć na forum.


Kopiuj linkMapaDataGodzinaRozmiarPobierz'; foreach ($list as $nazwa) { $demo = $folder.'/'.$nazwa; $dane = explode('-', $nazwa); $data = $dane[1]; $rok = substr($data, 0, 2); $mies = substr($data, 2, 2); $dzien = substr($data, 4, 2); $godz = substr($data, 6, 2); $min = substr($data, 8, 2); $data = '20'.$rok.'-'.$mies.'-'.$dzien; $godzina = $godz.':'.$min; $mapa = $dane[2]; $mapa = explode('.', $mapa); $mapa = $mapa[0]; $rozmiar = round( filesize($demo) / 1024 / 1024, 2); echo ' '.$mapa.' '.$data.' '.$godzina.' '.$rozmiar.' MB Pobierz '; } ?>